MEĐUNARODNO PUTNO OSIGURANJE

Naša firma je ovlašćeni agent za prodaju međunarodnog putnog osiguranja Uniqua.

Formalnosti uz putnu ispravu su gotove za nekoliko minuta i uz Vaše putovanje možete na put poneti i polisu osiguranja. Svakako preporučujemo, nezavisno od toga da li koristite naše usluge prevoza ili ne.